Το Internet of Things (IoT) μεταμορφώνει τις επιχειρήσεις

Το Internet of Things (IoT) μεταμορφώνει τις επιχειρήσεις


Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες τεχνολογίες της εποχής μας


Με ένα φάσμα που ξεκινάει από τις συσκευές RFID και τους αισθητήρες έως και τη διαχείριση περίπλοκων δεδομένων, η τεχνολογία IoT θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, αποθηκεύουν και κατανοούν τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το business και τους πελάτες τους. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να ξεκαθαρίσουμε πως το IoT δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον πελάτη, οπότε προκύπτει και το ερώτημα: πώς η διασύνδεση της επιχείρησής σας μπορεί να την καταστήσει επιτυχημένη και ανταγωνιστική;

Εφόσον το IoT υλοποιηθεί με το σωστό τρόπο, θα φέρει στην επιχείρηση σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της έντονης ανάπτυξης της παραγωγικότητας, αλλά και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εκτός του ότι θα της επιτρέψει να ενεργοποιήσει με καινοτόμο τρόπο τις υποδομές της και τα assets της, το IoT συνεπάγεται νέες υπηρεσίες και προσφέρει επιπρόσθετα έσοδα. Ας δούμε αναλυτικότερα τα πλεονεκτήματα.

Το IoT χρησιμοποιεί δεδομένα πραγματικού χρόνου από τους αισθητήρες του για να ελέγξει και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των διεργασιών, μειώνοντας παράλληλα την ανθρώπινη παρέμβαση και τα ενεργειακά κόστη. Όλα τα δεδομένα που έχουν ανακτηθεί, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το downtime εξαιτίας της απαραίτητης συντήρησης, απογραφής κ.ο.κ.

Η ασφάλεια είναι ένας ακόμα τομέας στον οποίο το IoT διαπρέπει. Εκτός από το να επιλύει ακόμα ταχύτερα τα όποια θέματα προκύπτουν μέσω της συνεργασίας πολλαπλών τμημάτων, το IoT επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας ενάντια σε φυσικές απειλές, με τη χρήση αισθητήρων και βιντεοκαμερών που επιτρέπουν τη δυνατότητα ελέγχου του εξοπλισμού. Χάρη στο IoT, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν operational insights σε πραγματικό χρόνο, για να λάβουν ταχύτερες και πιο έξυπνες αποφάσεις για το business τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά κόστη. Το IoT ουσιαστικά διανέμει την «έξυπνη» πληροφορία, θέτοντας προτεραιότητες όσον αφορά τις σημαντικές αποφάσεις για το επιχειρείν.

Προφανώς, τα οικονομικά οφέλη είναι εξίσου σημαντικά, μιας και το IoT επιτρέπει βελτιωμένες διεργασίες, παραγωγικότητα και -μέσω της βέλτιστης χρήσης των assets- ακόμα καλύτερη οικονομική διαχείριση και περικοπή κόστους. Από την άλλη, η τεχνολογία αυτή θα βελτιώσει συνακόλουθα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, θα παράσχει customized λύσεις και βέβαια θα προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης στους πελάτες. Όλα αυτά έχουν, όπως γίνεται κατανοητό, επιπτώσεις και στα ίδια τα επιχειρηματικά μοντέλα που αλλάζουν άρδην, καθώς οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να συγχωνεύονται με ταχύτερους ρυθμούς. Κλασικό παράδειγμα η Google με τα αυτοκινούμενα οχήματά της που έχει ουσιαστικά εισέλθει στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία επαφή με διαφορετικό industry, πλέον αρχίζουν και εμπλέκονται ενεργά σε ξένα «χωράφια», με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το επιχειρείν τους.

Η Gartner έχει περιγράψει το νέο κλίμα υιοθέτησης του IoT ως την ανάγκη για ανταγωνισμό σε ένα χώρο που δεν έχει προηγούμενο όσον αφορά την ταχύτητα, την εξέλιξη και την ευελιξία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, σε τελική ανάλυση, να προσαρμοστούν τάχιστα στο ολοένα και εξελισσόμενο περιβάλλον ή να υποστούν τις συνέπειες.