Προσθέτουμε στην γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας την βάση δεδομένων PostgreSQL

Προσθέτουμε στην γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας την βάση δεδομένων PostgreSQL


Η Open Source σχεσιακή βάση δεδομένων που είναι εφάμιλλη με τις εμπορικές βάσεις δεδομένων


Η PostgreSQL είναι ένα αντικείμενο-σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (objectrelational database management system - ORDBMS). Είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό και δεν αναπτύσσεται από μία μόνο εταιρία αλλά από μία παγκόσμια κοινότητα χρηστών, εταιριών και ιδρυμάτων.

Η PostgreSQL υποστηρίζει λειτουργίες όπως συναρτήσεις, δείκτες (B+-tree, hash, GiSTκαι GiN), triggers, κανόνες, ένα ευρύ φάσμα από προκαθορισμένους και ορισμένους από τον χρήστη τύπους δεδομένων και αντικείμενα.

Επιπλέον υποστηρίζονται λειτουργίες κληρονομικότητας χαρακτηριστικών πινάκων, περιορισμοί, όψεις, συναλλαγές, λειτουργίες κρυπτογράφησης, αποθήκευσης μεγάλων αντικειμένων κ.α. 

Όπως οι περισσότερες βάσεις δεδομένων ή PostgreSQL υποστηρίζει την χρήση της SQL για την σύνταξη ερωτημάτων. Οι περιορισμένες δυνατότητες που παρέχει η γλώσσα SQL σε βασικά στοιχεία ελέγχου έχει οδηγήσει στην ενσωμάτωση ποιο σύνθετων γλωσσών. Τέτοιες είναι: 

 - Η διαδικαστική γλώσσα PL/pgSQL που είναι εξ’ ορισμού ενσωματωμένη στην PostgreSQL και είναι αντίστοιχη της γλώσσας PL/SQL που χρησιμοποιείται στο εμπορικό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Oracle
 - Οι γλώσσες (scripting languages) PL/Lua, PL/LOLCODE, PL/Perl, plPHP, PL/Python, PL/Ruby, PL/sh, PL/Tcl, PL/Scheme, PL/Java, PL/R
 - Οι προγραμματιστικές γλώσσες C και C++.

Η PostgreSQL γίνεται όλο και δημοφιλέστερη το τελευταίο διάστημα και σήμερα (Ιανουάριος 2020), σύμφωνα με το έγκυρο site db-engines.com, βρίσκεται στην 4η θέση, στην λίστα με τις δημοφιλέστερες βάσεις δεδομένων.

Προσθέτουμε στην γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας την βάση δεδομένων PostgreSQL

Σε συνδυασμό με την χρήση της τύπου NoSQL βάσης δεδομένων (document database) MongoDB, την οποία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια η εταιρεία μας, μπορούν να ανταπεξέλθουν με σχετική άνεση σε σενάρια Big Data, μειώνοντας δραστικά το κόστος υλοποίησης των εφαρμογών.